Waarom leren typen als je dyslexie hebt?

Juist voor kinderen met dyslexie is blind typen een enorme winst. Zij kunnen dan thuis of in de klas een laptop gebruiken om tekst te produceren. Met als enorm voordeel:

  • Het handschrift, vaak langzaam en moeizaam leesbaar, vormt niet langer een struikelblok.
  • Typend makkelijker meer tekst kunnen produceren.
  • Spellingcontrole helpt bij het schrijven, heel fijn!
  • Hoger zelfvertrouwen door succesbeleving met tekst.

TypeTopia, eindelijk iets leuks met taal

Als je dyslexie hebt, is lezen lastiger. Door te leren typen bij TypeTopia bieden we daarom extra hulp tijdens het oefenen. In het begin van de training waarbij losse letter reeksen getypt worden zoals: “f f j j” spreken we de letter stuk voor stuk uit.

Je krijgt dus de letter te zien en te horen, dit noem je de stimulus.Vervolgens sla je de letter aan, dit noem je de respons.

Door dit stimulus/respons model rustig op te bouwen en uit te breiden, leer je op een uitdagende manier het hele alfabet (inclusief letterbeeld en spellingsletter) opnieuw aan.

Als je kind nog bezig is met een dyslexietraining waarbij geoefend wordt met klankgroepen, is het beter om nog even te wachten met TypeTopia.

Tijdens de dyslexie training zal een woord als “School”, zo opgehakt worden: “sch” – “oo” – “l”. In TypeTopia doen we dit spellend, letter voor letter. Dus: s – c – h- o – o – l.

Romer van Bavel, directeur TypeTopia
Romer van Bavel

Tijdens het leerproces om te leren blindtypen kom je herhalend met het gehele alfabet in aanraking. Je moet immers alle letterposities blind weten te vinden, dus zonder te kijken.
Voor een kind met dyslexie heeft dit als voordeel:

  • Audio – letterbeeld koppeling wordt veelvuldig getraind met directe feedback
  • Letterherkenning wordt met games op een leuke manier verstevigd.
  • Ook op woordniveau wordt het woord voorgelezen, dus hier woordbeeld training.

Wetenschappelijk onderzocht

De positieve effecten van de TypeTopia dyslexieversie zijn wetenschappelijk onderzocht. Het onderzoek laat een significante verbetering zien in tenminste vier van de zeven onderzochte leesvaardigheden.

We krijgen regelmatig van ouders te horen dat hun dyslectische kind enorm vooruit is gegaan na het doorlopen van TypeTopia dyslexieversie. Fijn dat nu ook wetenschappelijk aangetoond is dat de cursus werkt.

Romer van Bavel, directeur TypeTopia
Romer van Bavel

Lees meer over het Wetenschappelijk Onderzoek TypeTopia

Het onderzoek van onderwijskundige Evelien Dam

Thesisonderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid van dyslectische kinderen aantoonbaar en significant verbetert wanneer zij de dyslexieversie van TypeTopia volgen. “Voor dyslectische kinderen is het heel moeilijk automatisch te leren lezen en schrijven en deze typcursus ondersteunt hen precies bij de dingen waar ze moeite mee hebben”, aldus onderzoekster en onderwijskundige Evelien Dam. “Lezen en schrijven is in onze digitale wereld alsmaar belangrijker en kinderen die dat niet goed hebben geleerd, ervaren blijvend een achterstand.”

Duidelijke verbetering leesvaardigheid

Voor haar studie Educational Science and Technology aan de Universiteit van Twente onderzocht Evelien Dam de dyslexieversie van TypeTopia grondig. Zij testte 58 gediagnosticeerd dyslectische kinderen, tussen de 8 en 12 jaar, van 11 verschillende scholen. De helft van de kinderen volgde 12 lessen van de typecursus, de andere helft niet.

Voor en na de cursus ondergingen de kinderen een aantal tests:

  • de semantische functie van het lezen: begrijpen wat er staat
  • het fonologisch functioneren: klank kunnen omzetten in tekst

Beide functies lieten een duidelijke verbetering zien; in meer dan de helft van de tests scoren de proefpersonen significant beter dan vóór de dyslexieversie van TypeTopia én significant beter dan de controlegroep.

Opzet van het onderzoek

Aan het wetenschappelijk onderzoek hebben 58 kinderen deelgenomen en geen van hen had eerder een typecursus voor kinderen gevolgd. De testgroep heeft 12 van de 20 lessen van de dyslexieversie van TypeTopia gevolgd, de controlegroep heeft geen cursus gevolgd. Er zijn 7 tests gedaan; bij 4 daarvan hebben de kinderen van de testgroep significant beter gescoord dan die van de controlegroep. Bij de semantische taken zijn dat kleuren en cijfers benoemen en bij het fonologische deel lange woorden en onzinwoorden. Deze uitslagen zijn vergelijkbaar met de resultaten van TopiaTeam: kinderen die de volledige dyslexie cursus doen, laten dezelfde verbeteringen zien.

Een leuke ervaring met taal

Bij TypeTopia ligt de nadruk op leren typen in de vorm van een avontuur in de ruimte. De dyslexie versie ondersteunt het leren typen. Door de gamification en de ondersteuning kunnen dyslectici succeservaringen beleven. Het is echt iets leerzaams en motiverends met taal. Je hoeft geen huiswerk te maken en je wordt er ook niet mee geconfronteerd dat je dyslectisch bent. Kinderen hebben veel autonomie bij TypeTopia, en kunnen zelf bepalen wanneer ze oefenen en hoeveel. Ze kunnen zelfs hun eigen rooster instellen. Dat geeft de dyslecten een onafhankelijk gevoel. Bij TypeTopia bieden wij dyslecten een plaats om te zijn wie ze zijn en volop te genieten van het avontuur.

Her-introductie van het alfabet

Kinderen met dyslexie leren bij TypeTopia meer dan alleen typen. Omdat het alfabet opnieuw aangeboden wordt, verbeterd ook de letterherkenning en woordherkenning. De letters en een groot deel van de woorden worden namelijk regelmatig herhaald en krijgen via een natuurlijke stem audio-ondersteuning.

Wat is er anders aan de dyslexieversie?

TypeTopia bevat als enige typecursus aanbieder het lettertype Dyslexie in haar online oefenvormen. Het nut van dit lettertype is wetenschappelijk aangetoond in onderzoeken van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam. Dyslectische lezers maken hiermee minder leesfouten dan wanneer ze een tekst in Arial lezen. Er zijn ook andere lettertypes voor dyslexie, maar daarvan is het effect niet wetenschappelijk onderzocht.

Het speciale lettertype Dyslexie

Bij aanschaf van de dyslexieversie van TypeTopia kan het lettertype “Dyslexie font” gebruikt worden in de oefeningen. Het gebruik van dit lettertype vergroot de leesbaarheid voor mensen met dyslexie.

Voorlezen van de oefeningen

Veel oefeningen worden voorgelezen door een natuurlijke stem. Deze intensieve Bekiaudio-training zorgt ervoor dat de klank-letterkoppeling beter beklijft bij kinderen met dyslexie. Dit betreft alleen de oefeningen. De tekst die de karakters in het verhaal eromheen spreken wordt niet voorgelezen.

Aangepaste snelheid

De Reflextrainer (de tempo gestuurde oefeningen) kan in de dyslexieversie naar eigen tempo worden aangepast. Voor iemand met dyslexie kan het standaard tempo in het begin te lastig zijn. Ook de “lastige letters” moeten uiteindelijk in hetzelfde tempo aangeslagen kunnen worden om tot een automatisme te komen. “Lastige letters” kunnen letters zijn die nog niet zoveel getraind zijn of letters die motorisch lastiger te bereiken zijn (z, x, c en ook de y en de b). Pas op het moment dat alle letters in hetzelfde basistempo beheerst worden kan de snelheid getraind gaan worden.

Lettercombinaties

Kinderen met dyslexie hebben vaak meer problemen met woorden die lettercombinaties bevatten als -ooi, -euw, -eer, -eu, -ui, -ei. In de cursus besteden we hier extra aandacht aan.

Achtergronden bevriezen

Door de achtergronden te bevriezen, is er geen afleiding en kan er volledig op het typen zelf gefocust worden.

Examen dyslexieversie

De cursus wordt afgesloten met het examen Computertypen. De exameneisen bij de speciale/dyslexieversie zijn hetzelfde als bij het reguliere examen, maar er wordt wel extra hulp geboden tijdens het (proef)examen.

We passen de snelheid dus niet naar beneden aan, maar je kan wel gebruik maken van de dyslexie instellingen die ook tijdens de cursus als ondersteuning hebben gediend.

Het is namelijk belangrijk dat een kind met dyslexie ook de 120 aanslagen per minuut kan halen. Door de ondersteuning van de dyslexie instellingen is dat ook zeker mogelijk. Wij vermelden dan ook niet op het diploma dat iemand de dyslexie versie gedaan heeft.

Reviews

Onze curisten aan het woord

De ontwikkeling van het lettertype

Grafisch ontwerper Christian Boer, zelf dyslectisch, heeft het lettertype ontworpen als afstudeeropdracht voor de kunstacademie. Inmiddels is in een onderzoek van de Universiteit Twente de werking van het lettertype wetenschappelijk bewezen. Vanuit alle hoeken van de wereld is er interesse voor zijn lettertype en krijgt hij uitnodigingen voor Internationale lezingen. In de media heeft het nieuws veel aandacht gekregen.

Nauwe samenwerking met Christian Boer

Christian doorliep zelf ook de dyslexieversie van TypeTopia en gaf waardevolle tips om de leesbaarheid van de oefeningen verder te verbeteren. En dit maakt TypeTopia nog toegankelijker voor kinderen met dyslexie.

Toen ik vroeger naar RT moest, voelde dat telkens aan alsof ik naar de tandarts moest. Niet leuk dus, want je wordt elke keer weer geconfronteerd met je probleem. Daarom vind ik dat TypeTopia echt een briljante oplossing biedt voor kinderen met dyslexie. Ze leren spelenderwijs deze voor hen zo belangrijke vaardigheid aan. Eindelijk iets leuks met taal voor kinderen met dyslexie. De integratie van het lettertype in de cursus van TypeTopia helpt de cursisten zeker bij de leesbaarheid.

Christiaan Boer van Dyslexie font

20% korting op lettertype

Na aanschaf van TypeTopia Dyslexie versie, ontvang je een kortingscode voor 20% korting op het lettertype zodat je deze kunt gebruiken in programma’s zoals Word, Excel etc.

Uniek Dyslexie lettertype

De dyslexieversie is ook geschikt voor anderen

Behalve dyslexie-specialisten zijn ook remedial teachers en logopedisten enthousiast over de dyslexieversie. Kinderen met motorische beperkingen, concentratieproblemen hebben, adhd hebben, en/of autisme hebben, hebben ook baat bij deze aangepaste versie.

Ervaar nu zelf hoe TypeTopia werkt.

Doe nu de proefles
captain lock