TypeTopia voor kinderen met leer- gedrags- of fysieke problemen

De dyslexie versie van TypeTopia wordt veelal aanbevolen door dyslexie specialisten en logopedisten, maar kan ook heel geschikt zijn voor kinderen met motorische problemen, concentratieproblemen, AD(H)D, autisme / ASS, en hoogsensitiviteit. Daarom wordt het ook vaak aangeraden door intern begeleiders en remedial teachers. Wij garanderen dat ook al deze kinderen het gewenste resultaat kunnen behalen met TypeTopia.

De dyslexie versie van TypeTopia bevat minder afleiding en prikkels, omdat de achtergronden bevroren kunnen worden. Daardoor kan er echt gefocust worden op het typen zelf. Het voorlezen van de oefeningen heeft als bijkomend voordeel dat je je nog beter kan focussen op de tekst. Daarvoor moet je natuurlijk wel meelezen. Het aangepaste lettertype zorgt ervoor dat je de letters makkelijker kan opnemen, zonder eroverheen te lezen. Omdat de snelheid bij veel oefeningen aangepast kan worden, kan de druk worden weggenomen, of juist worden opgevoerd. Letters die motorisch gezien moeilijker te bereiken zijn, kunnen daardoor rustiger worden aangeleerd.

Afgezien van de instellingen van de dyslexieversie, bieden we iedereen sowieso de mogelijkheid om een rooster in te stellen. Daarbij kan je kiezen of je 3, 4, of 5 opdrachten per week wilt doen. Dat biedt structuur. Bovendien wordt er iedere les duidelijk gemaakt wat je gaat doen en wat het doel is. Verder kan je bij TypeTopia ook kiezen voor ‘Extra Oefenen’. Je kunt vervolgens kiezen om extra te oefenen met een specifieke letter, de letters die jij moeilijk vindt of de leestekens. Dat biedt extra ondersteuning en consolideert ook de aanslag motorisch gezien nog beter.

Hoogbegaafden kunnen ook baat hebben bij de dyslexieversie. Leren typen is een motorische vaardigheid. Hoogbegaafden kunnen gefrustreerd raken omdat het niet meteen lukt om te leren typen. De ondersteunende aspecten van de dyslexie versie kunnen deze drempel verlagen, waardoor hoogbegaafden sneller succeservaringen hebben. Dat verhoogt dan weer de motivatie.

Niet aangeboren hersenschade (NAH)

Er zijn een aantal deelnemers met NAH geweest die de speciale dyslexie versie van TypeTopia hebben gevolgd. Dit is echter zeer afhankelijk van hoe ernstig de gevolgen van het hersenletsel zijn en verschilt per persoon.

Wij raden bij NAH daarom aan om contact op te nemen met ons om een langere probeerperiode dan de gebruikelijke 14 dagen overeen te komen.

TypeTopia voor Blinden en slechtzienden (VIP)

Op verzoek van Bartiméus en Koninklijke Visio hebben wij ook een speciale versie ontwikkeld voor kinderen die blind of slechtziend zijn. Dat is onze VIP (Visually Impaired Person) versie. Voor meer over informatie over deze versie kan je het beste de pagina bekijken die wij daar aan hebben toegewijd.

Ervaar nu zelf hoe TypeTopia werkt

Doe de proefles
captain lock