Algemene voorwaarden TopiaTeam-TypeTopia

Algemene voorwaarden TopiaTeam-TypeTopia

Duidelijke afspraken, wel zo fijn.

Door je kind in te schrijven voor de cursus TypeTopia ga je met ons een overeenkomst aan. Daar horen duidelijke afspraken bij, zodat we precies weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Om je kind in te schrijven,  moet je 18 jaar of ouder te zijn. Door je zoon of dochter in te schrijven, verklaar je je akkoord met de volgende voorwaarden:

1. Levering

Binnen enkele minuten na betaling, ontvang je per e-mail de licentiesleutel waarmee toegang tot de volledige cursus verkregen wordt. Levering van het lesmateriaal vindt doorgaans binnen 7 werkdagen plaats na betaling van de cursus. Let op, hiervoor dient het adres ingevuld te worden in de inlogomgeving van de cursus. De portokosten voor de toezending van de lesset binnen Europa neemt TopiaTeam voor zijn rekening.

2. Contractperiode

Iedere leerling heeft een ander studietempo. Daarnaast kan het gebeuren dat je kind om welke reden dan ook de cursus tijdelijk moet onderbreken. Bij TopiaTeam is dat geen probleem. Je kind heeft tot een jaar na aanvang van de cursus toegang tot de TypeTopia internetomgeving. Heeft je kind langer nodig, neem dan binnen de contractperiode contact met ons op om een regeling te treffen.

3. Voortijdige beëindiging

De overeenkomst met TopiaTeam mag binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbonden worden (herroepingsrecht).


Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden.


Daarna heb je nog 14 dagen de tijd om de lesset voldoende gefrankeerd te retourneren. Zodra de lesset retour is ontvangen, betaalt TopiaTeam het lesgeld zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de leermiddelen zich in originele staat bevinden. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is. De lesset kan retour gezonden worden naar: TopiaTeam BV, Postbus 951, 3700 AZ Zeist, Nederland.

4. Betaling

De kosten van de totale cursus staan vermeld op www.typetopia.com. De cursuskosten zijn afhankelijk van de wijze van betaling.

Betaling ineens
Betaling ineens is zeer aantrekkelijk. De kosten bij betaling ineens zijn lager dan bij betaling in termijnen.

Termijnbetaling via automatische incasso
Je betaalt in maandelijkse termijnen. Automatisch, dus daar heb je verder geen omkijken meer naar. Bij inschrijving vermeld je je bankrekeningnummer, waarna maandelijks automatisch het termijnbedrag van je rekening wordt afgeschreven. Vanzelfsprekend stoppen de betalingen als je de laatste termijn hebt voldaan.

Achterstallige betaling
TopiaTeam is gerechtigd om bij te late betaling extra kosten in rekening te brengen. Bij achterstallige betaling kan TopiaTeam de werkelijke in redelijkheid gemaakte incassokosten (gerechtelijk en buitengerechtelijk) in rekening brengen.

5. Gebruik van het lesmateriaal

De intellectuele eigendomsrechten op het (online) lesmateriaal blijven te allen tijde bij TopiaTeam. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor de eigen studie is niet toegestaan, evenmin als het verkopen of afstaan daarvan aan derden.

6. Zorgvuldigheid

TopiaTeam neemt een grote mate van zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en controle van advertenties, informatiebrochures, lesmateriaal en de toezending daarvan. Mocht je desondanks klachten hebben, meld deze dan binnen één maand na ontvangst van het desbetreffende materiaal aan: TopiaTeam Klantenservice, Postbus 951, 3700AZ  ZEIST, NEDERLAND.

7. Klachten

TopiaTeam zal al het mogelijke doen om je klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. De aansprakelijkheid van TopiaTeam beperkt zich tot maximaal het door jou betaalde lesgeld.

8. Persoonsgegevens en de AVG

TopiaTeam verwerkt dagelijks verschillende vormen van persoonsgegevens van klanten. Dit doen we volgens de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Meer informatie over deze verwerking en de rechten van betrokken personen is te vinden in het Privacy Statement van TopiaTeam.

Bijzondere bepalingen Groepsactie

Zeven dagen uitnodigingen rondsturen

Door je kind aan te melden voor de groepsactie, doe je een bestelling met betaalplicht. Welk bedrag er gerekend wordt voor de cursus, hangt af van het aantal deelnemers dat binnen de aanmeldperiode besloten heeft om mee te doen.

Initiële korting

Op de zevende dag na het starten van de groepsactie wordt om 23.59 uur bepaald hoeveel deelnemers meedoen en hoe hoog de korting per persoon is.

Bij vijf deelnemers is de maximale korting behaald. Maar ook bij drie deelnemers is de korting al heel aanzienlijk.

4  dagen betalingstermijn

Na verloop van de aanmeldingsperiode voor de groepsactie ontvangen alle ouders van de deelnemers een betaallink die 4 dagen geldig is.

Pas op, betaal op tijd want:

  • Hierna vervalt de korting
  • De licentie wordt op inactief gezet, er kan niet meer met de cursus gewerkt worden
  • Het is een geautomatiseerd proces, dus achteraf alsnog meedoen kan niet.

Definitieve goedkeuring groepsactie

Hebben alle deelnemers aan de groepsactie binnen de betaaltermijn betaald, dan is de groepsactie geslaagd. Zodra de adresgegevens zijn ingevuld, worden de lessets verstuurd.

Blijkt het aantal betalende deelnemers lager uit te vallen en wordt dus te hoge korting verleend, dan wordt de groepsactie afgekeurd. De licenties worden gedeactiveerd, eventueel betaalde cursusbedragen worden gerestitueerd.  

Voorbeeld 1:

De groepsactie bestaat uit drie deelnemers, de betaallink wordt verstuurd met de juiste korting. Alle drie de licenties worden binnen de betaaltermijn betaald. Perfect, iedereen doet tegen het juiste kortingstarief mee. De drie deelnemers maken de cursus af.

Voorbeeld 2:

De groepsactie bestaat uit vijf deelnemers, maar er wordt uiteindelijk maar voor één licentie betaald.

De berekening van de korting klopt niet, dus alle licenties worden gedeactiveerd en niemand uit de groepsactie kan meer oefenen.

Het bedrag voor de betaalde licentie wordt geretourneerd. De groepsactie is mislukt.