Typecursus dyslexie

Typecursus dyslexie

Juist voor kinderen met dyslexie is blind typen een enorme winst. Zij kunnen dan thuis of in de klas een laptop gebruiken. Met als voordeel:

  • Het handschrift, vaak moeizaam en lastig leesbaar, vormt niet langer een struikelblok.
  • Typend meer tekst kunnen produceren. 
  • Minder spelfouten door het gebruik van spellingscontrole.
  • Hoger zelfvertrouwen met tekst.

Dyslexie-specialisten hebben geholpen met het aanpassen van verschillende oefenvormen uit de reguliere cursus.

Wetenschappelijk onderzocht

De positieve effecten van de TypeTopia dyslexieversie zijn wetenschappelijk onderzocht. Het onderzoek laat een significante verbetering zien in tenminste vier van de zeven onderzochte leesvaardigheden. 

We krijgen regelmatig van ouders te horen dat hun dyslectische kind enorm vooruit is gegaan na het doorlopen van TypeTopia dyslexieversie. Fijn dat nu ook wetenschappelijk aangetoond is dat de cursus werkt.

Romer van Bavel, directeur TopiaTeam BV

Lees meer over het

Het onderzoek van onderwijskundige Evelien Dam

Thesisonderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid van dyslectische kinderen aantoonbaar en significant verbetert wanneer zij de dyslexieversie van TypeTopia volgen. "Voor dyslectische kinderen is het heel moeilijk automatisch te leren lezen en schrijven en deze typcursus ondersteunt hen precies bij de dingen waar ze moeite mee hebben", aldus onderzoekster en onderwijskundige Evelien Dam. "Lezen en schrijven is in onze digitale wereld alsmaar belangrijker en kinderen die dat niet goed hebben geleerd, ervaren blijvend een achterstand."


Duidelijke verbetering leesvaardigheid

Voor haar studie Educational Science and Technology aan de Universiteit van Twente onderzocht Evelien Dam de dyslexieversie van TypeTopia grondig. Zij testte 58 gediagnosticeerd dyslectische kinderen, tussen de 8 en 12 jaar, van 11 verschillende scholen. De helft van de kinderen volgde 12 lessen van de typecursus, de andere helft niet.

Voor en na de cursus ondergingen de kinderen een aantal tests:

  • de semantische functie van het lezen: begrijpen wat er staat
  • het fonologisch functioneren: klank kunnen omzetten in tekst

Beide functies lieten een duidelijke verbetering zien; in meer dan de helft van de tests scoren de proefpersonen significant beter dan vóór de dyslexieversie van TypeTopia én significant beter dan de controlegroep.

Opzet van het onderzoek

Aan het wetenschappelijk onderzoek hebben 58 kinderen deelgenomen en geen van hen had eerder een typecursus gevolgd. De testgroep heeft 12 van de 20 lessen van de dyslexieversie van TypeTopia gevolgd, de controlegroep heeft geen cursus gevolgd. Er zijn 7 tests gedaan; bij 4 daarvan hebben de kinderen van de testgroep significant beter gescoord dan die van de controlegroep. Bij de semantische taken zijn dat kleuren en cijfers benoemen en bij het fonologische deel lange woorden en onzinwoorden. Deze uitslagen zijn vergelijkbaar met de resultaten van TopiaTeam: kinderen die de volledige dyslexiecursus doen, laten dezelfde verbeteringen zien.

Her-introductie van het alfabet

Kinderen met dyslexie leren bij TypeTopia meer dan alleen typen. Omdat het alfabet opnieuw aangeboden wordt, verbetert ook de letterherkenning en woordherkenning. De letters en een groot deel van de woorden worden namelijk regelmatig herhaald en krijgen via een natuurlijke stem audio-ondersteuning. 

De dyslexieversie is ook geschikt voor anderen 

Behalve dyslexie-specialisten zijn ook remedial teachers en logopedisten enthousiast over de dyslexieversie. Kinderen met motorische beperkingen, PDD-nos of een vorm van autisme en/of concentratieproblemen hebben ook baat bij deze aangepaste versie.

Wat is er anders aan de dyslexieversie?

Het speciale lettertype Dyslexie

TypeTopia bevat als enige aanbieder het lettertype Dyslexie in haar online oefenvormen. Het nut van dit lettertype is wetenschappelijk aangetoond in onderzoeken van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam. Dyslectische lezers maken hiermee minder leesfouten dan wanneer ze een tekst in Arial lezen. Er zijn ook andere lettertypes voor dyslexie, maar daarvan is het effect niet wetenschappelijk onderzocht. 

Vergrote weergave van de letters

De woorden komen extra groot in beeld en dit verbetert de leesbaarheid. Veel oefeningen worden voorgelezen door een natuurlijke stem. Deze intensieve audio-training zorgt ervoor dat de klank-letterkoppeling beter beklijft bij kinderen met dyslexie.

Aangepaste oefenvormen

In de vaardigheidstraining zitten langere teksten. Deze worden in de reguliere versie pas na afloop beoordeeld. In de speciale/dyslexieversie wordt de tekst tussentijds al op woordniveau beoordeelt. Hierdoor krijgt de cursist direct feedback en ziet hij duidelijk waar in de tekst hij gebleven is en zal zo minder snel stukken tekst overslaan of dubbel typen.

Aangepaste snelheid

De Reflextrainer (de tempo gestuurde oefeningen) kan in de dyslexieversie naar eigen tempo worden aangepast. Voor iemand met dyslexie kan het standaard tempo in het begin te lastig zijn. Ook de "lastige letters" moeten uiteindelijk in het zelfde tempo aangeslagen kunnen worden om tot een automatisme te komen. "Lastige letters" kunnen letters zijn die nog niet zoveel getraind zijn of letters die motorisch lastiger te bereiken zijn (z, x, c en ook de y en de b). Pas op het moment dat alle letters in hetzelfde basistempo beheerst worden kan de snelheid getraind gaan worden. 

Lettercombinaties

Kinderen met dyslexie hebben vaak meer problemen met woorden die lettercombinaties bevatten als -ooi, -euw, -eer, -eu, -ui, -ei. In de cursus besteden we hier extra aandacht aan.

Gratis: het lettertype Dyslexie bij TypeTopia

Bij aanschaf van de speciale/dyslexieversie van TypeTopia krijgt u een maand lang gratis het gebruiksrecht van het lettertype Dyslexia Regular. Teksten in bijvoorbeeld Word zijn daarin beter leesbaar. Voor de aanschaf van het dyslexiefont betaalt u per gebruiker eenmalig $59.95. Ga hiervoor naar: https://www.dyslexiefont.com.

Uniek dyslexie-lettertype

Hoe bestel ik TypeTopia Dyslexie?

In de standaard cursus van TypeTopia zitten de extra functionaliteiten voor dyslecten ingebouwd. Door de instelling "verhoogde toegankelijkheid" te activeren komen deze functionaliteiten beschikbaar. Door in te loggen op TypeTopia kom je bij het het Menu van de cursist. Hierbinnen kan gekozen worden voor "Mijn gegevens". Binnen dit submenu kan dan "Verhoogde toegankelijkheid" aangevinkt worden. Vanaf dat moment is het lettertype Dyslexia Font actief en tevens de extra audio-ondersteuning en de aangepaste oefenvormen.

Klik hier om te bestellen.

Examen dyslexieversie

De cursus wordt afgesloten met het examen Computertypen. De exameneisen bij de speciale/dyslexieversie zijn hetzelfde als bij het reguliere examen, maar er wordt wel extra hulp geboden tijdens het (proef)examen.

De ontwikkeling van het lettertype

Grafisch ontwerper Christian Boer, zelf dyslectisch, heeft het lettertype ontworpen als afstudeeropdracht voor de kunstacademie. Inmiddels is in een onderzoek van de Universiteit Twente de werking van het lettertype wetenschappelijk bewezen. Vanuit alle hoeken van de wereld is er interesse voor zijn lettertype en krijgt hij uitnodigingen voor Internationale lezingen. In de media heeft het nieuws veel aandacht gekregen. 


Nauwe samenwerking met Christian Boer

Christian doorliep zelf ook de dyslexieversie van TypeTopia en gaf waardevolle tips om de leesbaarheid van de oefeningen verder te verbeteren. En dit maakt TypeTopia nog toegankelijker voor kinderen met dyslexie.

Toen ik vroeger naar RT moest, voelde dat telkens aan alsof ik naar de tandarts moest. Niet leuk dus, want je wordt elke keer weer geconfronteerd met je probleem. Daarom vind ik dat TypeTopia echt een briljante oplossing biedt voor kinderen met dyslexie. Ze leren spelenderwijs deze voor hun zo belangrijke vaardigheid aan. Eindelijk iets leuks met taal voor kinderen met dyslexie. De integratie van het lettertype in de cursus van TypeTopia helpt de cursisten zeker bij de leesbaarheid.

Christian Boer van dyslexiefont.

Dyslexie uitleg

Dyslexie Typeface

Euro News

Smart Urban Stage

TEDx Dubai 2011

Probeer TypeTopia nu gratis

Start de eerste missie!

Start de gratis proefles Maak een proefaccount Start de gratis proefles of bestel direct

Volg ons op