Cursusbegeleiding

Goede begeleiding

 • Actieve begeleiding van een Persoonlijke Coach.             
 • Servicedesk 24/7 bereikbaar. 
 • Gebruik van de Ouders app om de voortgang te volgen.
 • Diverse ondersteunende en motiverende e-mails. 
 • De BlindCheck die controleert of uw kind echt leert blindtypen.

Uw kind staat er dus niet alleen voor.

Persoonlijke Coach Carin

De TopiaTeam voor Ouders app

Met deze app kunt u altijd en overal de voortgang van uw kind(eren) inzien. 
De app geeft u inzicht in: 

 • waar uw kind op dat moment in de cursus is;
 • de ontwikkeling van de typesnelheid;
 • foutenpercentage;
 • prestaties op het gebied van blindtypen.

Download Android-app

Download iOS-app

Modulerapporten met resultaten

Per module krijgen u en uw kind een rapport met de resultaten. Dit is een overzicht van de voortgang waar wordt gekeken naar:

 • typesnelheid per oefenvorm;
 • netheid per oefenvorm;
 • prestaties op het gebied van blindtypen (via reflexmeter).
Gerichte training van het blindtypen

In deze speciale oefenvorm krijgt uw kind de letters een voor een te zien in een regelmatig tempo. Eerst rustig, maar uw kind wordt uitgedaagd om steeds sneller te reageren. De reflextrainer dwingt hiermee blind typen af. Want naarmate het tempo stijgt, is er geen tijd meer om op het toetsenbord te kijken. Uw kind leert zo om echt blind te typen.

Eenmaal op deze manier getraind, verleert uw kind het blind typen nooit meer. En de snelheid blijft toenemen, ook na de cursus.

De reflexmethode (c) werkt op basis van het stimulus respons model. Door de hersens herhaaldelijk te prikkelen wordt de retentietijd waarbinnen de letter aangeslagen wordt verkleind. Zo wordt het blind typen geautomatiseerd getraind. Dat is precies het leerdoel van de cursus.

Module rapportage

Online rooster

Een overzichtelijke planning zorgt voor een beter resultaat. Met het rooster krijgt u inzicht in:

 • historie: welke lesstof is afgerond;
 • huidige week: wat staar er deze week gepland, 3, 4 of 5 dagopdrachten;
 • toekomstplanning: wanneer heb ik vakantie en wanneer kan ik examen doen?

Cursusrooster

Lees meer over het cursusrooster.

Bij de cursus wordt een online rooster geleverd. Vul bij aanvang van de cursus het rooster samen met uw kind in en bespreek of uw kind 3,4 of 5 dagopdrachten per week gaat maken. Dit aantal kan tussentijds altijd veranderd worden. Het systeem past dan automatisch ook de einddatum aan, zodat duidelijk blijft wanneer uw kind klaar is voor het examen. Als extra hulpmiddel heeft TypeTopia een printbare cursusplanner. Hang dit bijvoorbeeld op de koelkast. Een handige manier om zicht te houden op de voortgang.

De TypeTopia lesset

Ter ondersteuning ontvangt uw kind de speciale lesset. Deze bestaat uit de BlindBox die spieken onmogelijk maakt, een toetsenbord overzichtskaart en leuke gadgets waaronder de 'Niet Storen' deurhanger.

BlindBox

Meer tijd nodig?

Een enkele keer komt het voor dat een kind wat meer tijd nodig heeft. Een TypeTopia licentie is een jaar lang geldig en kan in overleg met de Persoonlijke Coach of via de Servicedesk kosteloos verlengd worden.