Typediploma

Typediploma

 • Online examen: thuis, op elk gewenst moment.
 • Drie proefexamens in module 18.
 • In module 20 het afsluitende examen.
 • Examen ter waarde van € 25 bij cursusprijs inbegrepen.
 • Eerder op examenniveau? Het examen mag dan eerder gestart worden.
 • Kwaliteit

 • TypeTopia streeft naar 160 aanslagen per minuut.
 • Een netheidpercentage van minimaal 97%.
 • Na de cursus is typen net als fietsen een automatisme geworden.
 • Geen verleiding meer om met twee vingers te typen: blind typen is veel prettiger!
 • Diplomagarantie

  Een typecursus is een investering die zich moet terugbetalen. Daarom bieden wij diplomagarantie. Uw kind behaalt gegarandeerd het typediploma en kan straks typen met minimaal 120 aanslagen per minuut.

  De diplomagarantie geven wij wanneer:

  • Uw kind vanaf module 2 tot en met 5 altijd met de BlindBox oefent.
  • Uw kind minimaal 3 dagopdrachten per week afrondt.
  • Uw kind de cursus binnen 36 weken afrondt (inclusief 3 weken vakantie).
  • Uw kind tijdens de eerste 5 modules niet meer dan één vakantieweek inplant.

  Er wordt geen cursusgeld teruggestort wanneer:

  • Het examen niet positief wordt afgesloten terwijl uw kind in de laatste modules 16 t/m 20 wel het minimum van 120 aanslagen per minuut en een netheidcijfer 6 heeft gehaald.
  • U er voor kiest om verder te oefenen en kosteloos het examen opnieuw te doen.

  Niet geslaagd, 100% cursusgeld terug!

  Vaardigheidsgarantie

  Elke cursus kan een diploma garanderen, maar dit betekent niet dat uw kind ook echt heeft leren blind typen. Daarom bieden wij ook vaardigheidsgarantie: door de adaptieve manier van online trainen leert uw kind gegarandeerd blind typen en zal deze vaardigheid ook nooit meer verleren.

 • BlindBox; afdekken van de toetsen dwingt het blind aanleren.
 • De Reflexmeter; typen op de maat maakt spieken onmogelijk.
 • De adaptieve lesmethode; extra trainen op lastige onderdelen. 
 • BlindCheck, signaleert tijdig wanneer uw kind niet blind typt. 

 • Fundament van de cursus
  De aanleerfase vormt het fundament van de cursus. Als een kind dan spiekt en het blindtypen niet traint, zal dit later in de cursus niet meer rechtgetrokken kunnen worden. Het belangrijkste in deze aanleerfase is zorgen dat het op de tast vinden van de juiste toetsen een automatisme wordt zodat je het nooit meer verleert. 
  Reflexmethode en BlindBox
  De Reflexmethode leert de letters in een bepaald ritme aan waardoor uw kind onvoldoende tijd heeft om naar het toetsenbord te kijken. Zo leert uw kind de toetsen echt blind te vinden. En door het gebruik van de BlindBox wordt spieken vanaf dag één onmogelijk gemaakt.
  Uniek adaptief lessysteem
  Probleemletters en lettercombinaties worden automatisch tussendoor geoefend zonder dat uw kind hier iets van merkt. Zo blijft de cursus leerzaam en het inslijten van typefouten wordt hiermee voorkomen.
  BlindCheck
  Tijdens de cursus wordt data van duizenden cursisten met de resultaten van uw kind vergeleken. Deze stellen ons in staat de ontwikkeling van de typevaardigheid van uw kind te voorspellen. Wijkt deze te ver af van de gemiddelde score, dan ontvangt u een alert en een test, de BlindCheck. Hiermee wordt inzichtelijk bij welke letters het niet goed gaat en kan daar extra mee worden getraind.