Typecursus kinderen

Typecursus kinderen

Door de digitalisering is goed leren typen heel belangrijk geworden. Het snel typen levert kinderen een vaardigheid op waar ze hun leven lang profijt van hebben. De traditionele typeles heeft inmiddels wel plaatsgemaakt voor de online typecursus van TypeTopia, die een stuk leuker is door typespelletjes en een spannend avontuur. 

Tip: Doe samen met uw kind de gratis proefles. 

Start de proefles

Voordelen typecursus

De computer is niet meer uit het dagelijks leven van uw kind weg te denken. Zelfs huiswerk maken gaat tegenwoordig digitaal. Een typecursus kan uw kind net dat beetje extra bieden:

 • sneller klaar met verslagen en ander schoolwerk;
 • meer zelfvertrouwen;
 • goede voorbereiding op de middelbare school.

Doe de typetest

Weten hoe snel jij op dit moment typt? Doe de typetest en kom er binnen één minuut achter. Niet tevreden met de uitslag? Dan kan de cursus blind typen daar verandering in brengen. 

Start de TypeTest

Serious gaming: meer dan een spelletje

TopiaTeam B.V. zet al sinds 2007 serious gaming in met als doel:

 • De games prikkelen tot betere prestaties.
 • Het reactievermogen wordt gestimuleerd.
 • De games dagen uit om steeds beter te worden.

TypeTopia, de spannendste typecursus van het universum.

Meteor Buster

Uniek adaptief lessysteem

Het adaptieve lessysteem zorgt ervoor dat uw kind oefent op eigen niveau en in eigen tempo. Probleemletters en lettercombinaties worden automatisch tussendoor geoefend zonder dat uw kind hier iets van merkt. Zo blijft de cursus leerzaam en het inslijten van typefouten wordt hiermee voorkomen.

Lees meer over het eerste in Nederland.

Adaptieve typeles, wat betekent dat?

Door het niet voldoende beheersen van een bepaalde lettercombinatie is het erg makkelijk om fouten aan te leren. Met als resultaat dat uw kind dit blijft doen. Door de adaptieve lesmethode wordt er automatisch bijgehouden waar deze typefouten zitten en op basis van dit gedrag worden extra oefeningen uitgegeven.

Persoonlijke training

Omdat alle oefeningen op het typegedrag en niveau van uw kind aangepast worden, kan er veel efficiënter getraind worden. Gerichte training = veel effectiever.


Snel op exameniveau

De oefeningen blijven uitdagend en uw kind heeft niet eens door dat er extra geoefend wordt. Op deze manier wordt er maatwerk geleverd aangepast op het niveau van uw kind. Met als resultaat dat uw kind veel sneller op examenniveau zit.

Bekijk de Ouderdemo

Het typen wordt blind aangeleerd

Reflexmeter

BlindBox

De Reflexmethode leert de letters in een bepaald ritme aan waardoor uw kind onvoldoende tijd heeft om naar het toetsenbord te kijken. Zo leert uw kind de toetsen echt blind te vinden. En door het gebruik van de BlindBox wordt spieken vanaf dag één onmogelijk gemaakt.

Tip: doe zelf de proeflessen van TypeTopia en ervaar hoe de Reflexmethode werkt. U kunt ook de ouderdemo bekijken.

Leer meer over de

Gerichte training met de reflexmeter

In deze speciale oefenvorm krijgt uw kind de letters een voor een te zien in een regelmatig tempo. Eerst rustig, maar uw kind wordt uitgedaagd om steeds sneller te reageren. De reflextrainer dwingt hiermee blind typen af. Want naarmate het tempo stijgt, is er geen tijd meer om op het toetsenbord te kijken. Uw kind leert zo om echt blind te typen.

Eenmaal op deze manier getraind, verleert uw kind het blind typen nooit meer. En de snelheid blijft toenemen, ook na de cursus.

De reflexmethode (c) werkt op basis van het stimulus respons model. Door de hersens herhaaldelijk te prikkelen wordt de retentietijd waarbinnen de letter aangeslagen wordt verkleind. Zo wordt het blind typen geautomatiseerd getraind. Dat is precies het leerdoel van de cursus.


De BlindBox dwingt blind typen af

TypeTopia levert bij de lesset een speciale BlindBox. Dat is een afdekscherm waarmee de handen buiten het zicht komen. Uw kind leert vanaf dag één de letters op de tast vinden. Een hele uitdaging, maar zo leert uw kind supersnel blind typen.

Veel typecursussen werken met het afplakken van de toetsen met gekleurde stickers. Het nadeel hiervan is dat uw kind nog steeds naar de toetsen kan kijken om te zien of hij de juiste toetst aanslaat.

De BlindBox haalt u makkelijk weer weg. Handig wanneer meer mensen gebruik maken van de zelfde computer.

Gevarieerde leerroute, hogere motivatie

Een goede leerroute hoort in etappes te gaan. En dat is precies hoe de typecursus van TypeTopia is opgebouwd:

 • van makkelijk naar meer uitdaging;
 • van langzaam naar sneller;
 • van begeleid naar zelfstandig;
 • gevarieerde herhaling met typegames.

Gevarieerde leerroute

In 20 weken echt leren typen

In de eerste vijf weken leert uw kind blind de letters en tekens op het toetsenbord te vinden. Deze nieuwe vaardigheid zal vervolgens veelvuldig geoefend moeten worden om ook de typesnelheid te verbeteren. 

 • Elke module bestaat uit vijf dagopdrachten.
 • Een opdracht duurt maximaal 20 minuten. 
 • Uw kind blijft hierdoor geconcentreerd en gemotiveerd.
 • Door serious gaming is oefenen ook nog eens leuk.
 • Langer over de cursus doen, dat kan. De licentie is een jaar geldig. 

Diploma

Aan het einde van de cursus volgt het examen. Uw kind ontvangt na het behalen van dit examen een echt diploma in de bus. Een overwinning die het inlijsten waard is!

Omdat TypeTopia het belangrijk vindt dat uw kind echt goed leert blind typen, wordt er gestreefd naar een minimum van 160 aanslagen per minuut met een netheid percentage van 97%. 

Diploma

Blind typen 

Klik hier om meer te lezen over blind typen.