Speciale / Dyslexie versie
Nieuws: TypeTopia dyslexieversie wetenschappelijk onderzocht

Positief resultaat wetenschappelijk onderzoek dyslexieversie TypeTopia!

Thesisonderzoek wijst uit dat de leesvaardigheid van dyslectische kinderen aantoonbaar en significant verbetert wanneer zij de dyslexieversie van TypeTopia volgen. “Voor dyslectische kinderen is het heel moeilijk automatisch te leren lezen en schrijven en deze typecursus ondersteunt hen precies bij de dingen waar ze moeite mee hebben,” aldus onderzoekster en onderwijskundige Evelien Dam. “Lezen en schrijven is in onze digitale wereld alsmaar belangrijker en kinderen die dat niet goed hebben geleerd, ervaren blijvend een achterstand.”

Duidelijke verbetering leesvaardigheid

Voor haar studie Educational Science and Technology aan de Universiteit van Twente onderzocht Evelien Dam de dyslexieversie van TypeTopia grondig. Zij testte 58 gediagnosticeerd dyslectische kinderen, tussen de 8 en 12 jaar, van 11 verschillende scholen. De helft van de kinderen volgde 12 lessen van de typecursus, de andere helft niet.

Voor en na de cursus ondergingen de kinderen een aantal tests:
  • de semantische functie van het lezen: begrijpen wat er staat
  • het fonologisch functioneren: klank kunnen omzetten in tekst

Beide functies lieten een duidelijke verbetering zien; in meer dan de helft van de tests scoren de proefpersonen significant beter dan vóór de dyslexieversie van TypeTopia én significant beter dan de controlegroep.

Opzet van het onderzoek

Aan het wetenschappelijk onderzoek hebben 58 kinderen deelgenomen en geen van hen had eerder een typecursus gevolgd. De testgroep heeft 12 van de 20 lessen van de dyslexieversie van TypeTopia gevolgd, de controlegroep heeft geen cursus gevolgd. Er zijn 7 tests gedaan; bij 4 daarvan hebben de kinderen van de testgroep significant beter gescoord dan die van de controlegroep. Bij de semantische taken zijn dat kleuren en cijfers benoemen en bij het fonologische deel lange woorden en onzinwoorden. Deze uitslagen zijn vergelijkbaar met de resultaten van TopiaTeam: kinderen die de volledige dyslexiecursus doen, laten dezelfde verbeteringen zien.
"We krijgen regelmatig te horen van ouders dat hun dyslectische kind enorm vooruit is gegaan na het doorlopen van TypeTopia dyslexie versie. Fijn dat het nu ook wetenschappelijk aangetoond is dat de cursus werkt."
Romer van Bavel, directeur TopiaTeam BV

Waarom blind typen voor kinderen met dyslexie?

Juist voor kinderen met dyslexie is blind typen een enorme winst. Zij kunnen dan thuis of in de klas een laptop gebruiken. Dit heeft de volgende voordelen:
  • Het handschrift, vaak moeizaam en lastig leesbaar, is niet langer een struikelblok
  • Typend kunnen kinderen veel meer tekst produceren
  • Minder spelfouten door het gebruik van (een) spellingscontrol

Ze leren het alfabet opnieuw

Kinderen met dyslexie leren bij ons meer dan alleen typen. Bij TypeTopia leren ze het hele alfabet opnieuw. Hun letterherkenning wordt beter. We herhalen letters regelmatig en geven audio-ondersteuning. Ook de woordherkenning verbetert. Bij een groot deel van de oefeningen worden de woorden ook voorgelezen. Dit doen we met een natuurlijke, menselijke stem.

Ontwikkeld in samenwerking met dyslexie specialisten

Dyslexie-specialisten hebben ons geholpen met het aanpassen van verschillende oefenvormen uit de reguliere cursus. Bekijk zelf maar eens wat het verschil is in onze Dyslexie Demo.

Dyslexie Demo

De dyslexie versie is ook geschikt voor . . . .

Behalve dyslexie-specialisten zijn ook remedial teachers en logopedisten enthousiast over onze dyslexie versie. Ook kinderen met motorische beperkingen, PDD-nos of een vorm van autisme en/of concentratieproblemen hebben baat bij deze versie.

Wat is er anders aan de speciale/dyslexie versie?

Het speciale lettertype Dyslexie

Het nut van dit lettertype is wetenschappelijk aangetoond in onderzoeken van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam. Dyslectische lezers maken minder leesfouten in het lettertype Dyslexie dan wanneer ze een tekst in Arial lezen. Er zijn wel andere lettertypes voor dyslexie, maar daarvan is het effect niet wetenschappelijk onderzocht. Wij gebruiken daarom - als enige aanbieder van online typecursussen - het lettertype Dyslexie in onze online oefenvormen. 

Vergrote weergave van de letters

De woorden komen extra groot in beeld. Dit verbetert de leesbaarheid. Veel oefeningen worden voorgelezen door een natuurlijke stem. Deze intensieve audio-training zorgt ervoor dat de klank-letterkoppeling beter beklijft bij kinderen met dyslexie.

Aangepaste oefenvormen

In de vaardigheidstraining zitten langere teksten. Deze worden in de reguliere versie pas na afloop beoordeeld. In de speciale/dyslexie versie beoordelen we de tekst tussentijds op woordniveau. Op deze manier zorgen we ervoor dat de cursist beter ziet waar hij gebleven is in de tekst en zo dus geen stukken tekst overslaat of dubbel typt. Ervaar zelf hoe dit werkt in de Dyslexie Demo.

Dyslexie Demo

Aangepaste snelheid

In de dyslexieversie is een aanpassing gemaakt zodat de cursisten de tempo gestuurde oefeningen op een lager tempo kunnen doen. Deze tempo sturing is nuttig om de regelmaat te ondersteunen van het typen. Ook de "lastige letters" moeten uiteindelijk in het zelfde tempo mee kunnen om uiteindelijk tot een automatisme te komen. "Lastige letters" kunnen letters zijn die je nog niet zoveel hebt getraind of letters die motorisch lastiger te bereiken zijn (z, x, c en ook de y en de b).

Pas op het moment dat je alle letters in hetzelfde basistempo beheerst kunnen we de snelheid gaan trainen. Als je dyslexie hebt, kan het zijn dat het standaard tempo in het begin te moeilijk voor je is. In dat geval kun je de snelheid naar beneden bijstellen.

Lettercombinaties

Kinderen met dyslexie hebben vaak meer problemen met woorden die lettercombinaties bevatten als -ooi, -euw, -eer, -eu, -ui, -ei. In de cursus besteden we hiera extra aandacht aan.

Gratis: het lettertype Dyslexie bij TypeTopia

Bij aanschaf van de dyslexie versie van TypeTopia krijgt u gratis een jaar lang het gebruiksrecht van dit lettertype. Teksten in bijvoorbeeld Word zijn daarin beter leesbaar. Zodra u de dyslexie versie bij TypeTopia heeft besteld, dan ontvangt u in een e-mail een link waar u de licentie voor het dyslexie-lettertype kunt opvragen.

Dyslexie Typecursus

De ontwikkeling van het lettertype

Grafisch ontwerper Christian Boer - zelf dyslectisch - heeft het lettertype ontworpen als afstudeeropdracht voor de kunstacademie. Inmiddels is de werking van het lettertype wetenschappelijk bewezen in een onderzoek van de Universiteit Twente. De bestellingen stromen binnen vanuit alle hoeken van de wereld. Christian Boer krijgt uitnodigingen voor lezingen van over de hele wereld. In de media heeft het nieuws veel aandacht gekregen. Zelfs Richard Branson heeft erover geschreven in zijn blog (Virgin.com -Richard Branson Blog: A new typeface for dyslexics).

Alleen bij TypeTopia

TypeTopia is de enige typecursus in Nederland die het lettertype Dyslexie inzet voor de online oefenvormen.

Nauwe samenwerking met Christian Boer

Ook Christian heeft de dyslexieversie van TypeTopia doorlopen. Hij heeft ons waardevolle tips gegeven om de leesbaarheid van de oefeningen nog verder te verbeteren. Zo is TypeTopia nog toegankelijker geworden voor kinderen met dyslexie.

"Toen ik vroeger naar RT moest, voelde dat telkens aan alsof ik naar de tandarts moest. Niet leuk dus, want je wordt telkens weer geconfronteerd met je probleem. Daarom vind ik dat TypeTopia echt een briljante oplossing biedt voor kinderen met dyslexie. Ze leren spelenderwijs deze voor hun zo belangrijke vaardigheid aan. Eindelijk iets leuks met taal voor kinderen met dyslexie. De integratie van het lettertype in de cursus van TypeTopia helpt de cursisten zeker bij de leesbaarheid."
Ook Christian heeft de dyslexieversie van TypeTopia doorlopen. Hij heeft ons waardevolle tips gegeven om de leesbaarheid van de oefeningen nog verder te verbeteren. Zo is TypeTopia nog toegankelijker geworden voor kinderen met dyslexie. Christian Boer van dyslexiefont.

studiostudio Dyslexie explanation
Dyslexie explanation
Dyslexie typeface
Dyslexie typeface
NOS Jeugdjournal
NOS Jeugdjournal
Euro-News
Euro-News
Smart-Urban-Stage
Smart-Urban-Stage
TEDx Dubai 2011
TEDx Dubai 2011

Examen speciale/dyslexie versie

De cursus wordt afgesloten met het examen Computertypen. De exameneisen bij de speciale/dyslexie versie zijn hetzelfde als bij het reguliere examen, maar is er gekozen voor de speciale/dyslexie versie dan wordt tijdens de (proef)examen Computertypen de extra hulp geboden die ook gegeven wordt tijdens de speciale/dyslexie cursus van TypeTopia.