Typecursus voor kinderen met Dyslexie

Dyslexie Demo


Nú: Gratis het lettertype "Dysle+ie" bij TypeTopia.
Bij aanschaf van de dyslexie versie TypeTopia ontvangt u een jaar lang gebruiksrecht van het lettertype "Dyslexie".
Teksten in Word zijn vanaf dat moment beter leesbaar, dit is wetenschappelijk aangetoond (Technische Universiteit, Twente)
Let op: de licentie voor dit lettertype wordt later nageleverd.  .
» Meer weten over lettertype Dyslexie?

Waarom blind typen voor kinderen met dyslexie?

Juist voor kinderen met dyslexie is het leren blind typen een enorme winst. Is de aanleerfase van het blind typen eenmaal achter de rug, dan kunnen zij een laptop gebruiken in de klas. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Het blind typen versnelt de tekstproductie
 • Het vaak moeizame handschrift zit niet langer in de weg en wordt er gelijk een voor iedereen leesbare tekst geproduceerd.
 • Tijdens het typen helpt de spellingscontrole van de tekstverwerker om tot een tekst te komen met minder fouten.

Maar ook het leerproces wat je doormaakt als je de TypeTopia dyslexie training volgt, is een hele nuttige training want:

 • je leert het hele alfabet opnieuw aan waarbij je direct een nieuwe vaardigheid traint
 • het trainen verloopt op een leuke en uitdagende manier
 • de letterherkenning verbetert stap voor stap omdat de letters veelvuldig herhaald worden met audio-ondersteuning
 • dit geldt ook voor de woordherkenning, aangezien deze ook voorgelezen worden met een natuurlijke menselijke stem.

Ontwikkeld in samenwerking met dyslexie specialisten

Verschillende oefeningen uit de reguliere cursus zijn aangepast zodat de training meer ondersteuning biedt bij het leerproces. Ervaar zelf wat het verschil is en bekijk de Dyslexie Demo op deze pagina. De TypeTopia dyslexie versie wordt aangeraden door dyslexie specialisten, intern begeleiders, remedial teachers en logopedisten.

De TypeTopia dyslexie versie is daardoor niet alleen geschikt voor kinderen
met dyslexie, maar ook voor kinderen met een motorische beperking en/of PDD-nos
en/of een vorm van autisme en/of concentratieproblemen.

De unieke eigenschappen van de dyslexie versie:

 • Speciaal lettertype "Dyslexie" - werking wetenschappelijk aangetoond
  TypeTopia is de enige dyslexie typecursus in Nederland die het lettertype "Dyslexie" inzet voor de online oefenvormen. Alleen van dit lettertype is de werking wetenschappelijk bewezen.
   
 • Vergrote weergave tekst
  De te typen woorden worden vergroot weergegeven. Deze vergroting helpt bij de leesbaarheid van de tekst.
   
 • Audio-ondersteuning
  Een groot deel van oefeningen worden voorgelezen met natuurlijke spraak. Deze intensieve training zorgt ervoor dat de klank-letter koppeling verder beklijft.
   
 • Aangepaste oefenvormen
  Tijdens de vaardigheidstraining worden langere teksten aangeboden. Deze worden in de reguliere versie in zijn geheel na afloop beoordeeld op fouten. In de dyslexieversie van TypeTopia wordt dit ondervangen door de tekst tussentijds op woordniveau te beoordelen. Zie Dyslexie Demo.
   
 • Aangepaste snelheid
  Oefenvormen met temposturing kunnen bijgesteld worden naar een lager typesnelheid zodat het voor de cursist met dyslexie makkelijker te doen is.
   
 • Lettercombinaties
  Kinderen met dyslexie hebben doorgaans meer problemen met woorden met lettercombinaties zoals: -ooi, -euw, -eer, -eu, -ui, -ei. In de cursus wordt hier extra aandacht aan besteed.
Dyslexie Typecursus

Het lettertype "Dyslexie"

In de media over de hele wereld is het nieuws ingeslagen als een bom. Zelfs Richard Branson heeft erover geschreven in zijn blog (Virgin.com - Richard Branson Blog: A new typeface for dyslexics). Het lettertype "Dyslexie" zorgt ervoor dat teksten ineens veel beter leesbaar zijn voor mensen die dyslexie hebben. Christian Boer - zelf dyslectisch - heeft dit lettertype "Dyslexie" in het kader van zijn afstudeeropdracht aan de kunstacademie ontworpen. Inmiddels is de positieve werking van het lettertype wetenschappelijk aangetoond aan de Universiteit van Twente. De bestellingen stromen binnen vanuit alle hoeken van de wereld. Christian wordt over de hele wereld uitgenodigd om lezingen over zijn vinding te houden. Kijk maar eens op onderstaande filmpjes:

studiostudio Dyslexie explanation
Dyslexie explanation
Dyslexie typeface
Dyslexie typeface
NOS Jeugdjournal
NOS Jeugdjournal
Euro-News
Euro-News
Smart-Urban-Stage
Smart-Urban-Stage
TEDx Dubai 2011
TEDx Dubai 2011

 

In 2011 heeft Christian Boer de Smart Future Minds Award gewonnen. Nu is hij ook genomineerd voor de "Index", die gezien kan worden als "Nobelprijs" voor vormgevers.

Exclusief bij TypeTopia

TypeTopia is de enige typecursus in Nederland die het lettertype "Dyslexie" inzet voor de online oefenvormen. Ook de typegames worden binnenkort aangepast zodat ook daarin de leesbaarheid geoptimaliseerd wordt.

Nauwe samenwerking met Christian Boer

Christian heeft de dyslexieversie van TypeTopia doorlopen en wist waardevolle tips te geven om de leesbaarheid in de oefeningen nog verder te vergroten. Zo is TypeTopia nog toegankelijker geworden voor kinderen met dyslexie.

"Toen ik vroeger naar RT moest, voelde dat telkens aan alsof ik naar de tandarts moest, niet leuk dus want je wordt telkens weer geconfronteerd met je probleem. Daarom vind ik dat TypeTopia echt een briljante oplossing biedt voor kinderen met dyslexie. Ze leren spelenderwijs deze voor hun zo belangrijke vaardigheid aan. Eindelijk iets leuks met taal voor kinderen met dyslexie. De integratie van het lettertype in de cursus van TypeTopia, zal de cursisten zeker helpen qua leesbaarheid."

Aldus, Christian Boer van StudioStudio.nl

Nú superaanbieding! Gratis "Dyslexie" lettertype!

Bij aanschaf van de cursus TypeTopia - dyslexieversie ontvang je nu tijdelijk één jaarlicentie voor het gebruik van het lettertype "Dyslexie" op je eigen computer thuis. Dat wil zeggen dat je in alle programma's waarin je een lettertype kunt selecteren kunt kiezen voor het lettertype Dyslexie. Je kunt onder andere teksten via Word uitprinten met het lettertype zodat je tekst leesbaarder wordt.

Examen dyslexieversie

De cursus wordt afgesloten met het examen Computertypen. Hierbij krijgt uw kind de extra hulp waaraan het gewend is bij de dyslexieversie van TypeTopia. De exameneisen zijn identiek aan het reguliere examen.