Een vaste ritmische aanslag

Voordat je snel kunt leren typen, moet je alle letters in een vast tempo weten te vinden. Dus ook de minder frequente letters zoals de Q, Y en de X. Ook letters die wat lastiger zijn aan te slaan zoals de Z en soms ook de C moeten eerst mee kunnen doen in dit vaste tempo.

Door oefeningen en games aan te bieden waarbij de letters één voor één in een vast tempo van bijvoorbeeld 40 tekens per minuut verschijnen, train je jouw hersenen om deze respons steeds beter te vinden.

Dus dit is wat er gebeurt: 

  • Stimulus = audio van de letter en letter komt in beeld en blijft 1,2 seconden staan
  • Respons = aanslag van deze letter binnen de 1,2 seconden
  • Stimulus = nieuwe letter
  • Respons = aanslag nieuwe letter
  • etc. etc.

Typegames, dat werkt!

Net als bij computergames dagen wij je uit om in de typegames het steeds iets beter te gaan doen. Zo bereiken we spelenderwijs ons doel, blind alle letters weten te bedienen.

Door je kind te prikkelen om steeds wat sneller te gaan, trainen we spelenderwijs de letter posities tot je ze automatisch weet te vinden.

Kun je de zo alle letters binnen één seconde vinden, dan weten we zeker dat je dit 100% blind doet. Want je hebt gewoonweg onvoldoende tijd om nog naar het toetsenbord te kijken. 

DOEL BEREIKT! BLINDTYPEN.

Ervaar nu zelf hoe TypeTopia werkt.

Doe nu de gratis proefles
captain lock