stap terug naar

Dankzij de adaptiviteit is TypeTopia een typecursus op maat

adaptive Typecursus

Wat maakt een typecursus nu goed? Waarin onderscheiden jullie je nu van andere typecursussen? Dit zijn slechts een paar vragen die we bij TypeTopia vaak te horen krijgen van ouders. Natuurlijk leren kinderen niet alleen typen met tien vingers, ze worden beloond in de vorm van leuke en uitdagende spelletjes. Onze belangrijkste troef? Met TypeTopia leert jouw kind adaptief blind typen. Wat dat precies is? Onze directeur Romer van Bavel legt het je graag uit!

Romer van Bavel

Romer van Bavel

Adaptiviteit heeft te maken met aanpassingsvermogen, in dit geval van het lessysteem”, vertelt Romer. “Aan de hand van de typefouten ziet het systeem welke oefening nog nodig is. En daar worden de opdrachten op aangepast.

Buurfouten en verwisselingen

Romer en zijn collega’s onderscheiden vier soorten typefouten. “Als eerste heb je de buurfouten. Dan slaat een kind een letter aan die net ernaast zit. Hij typt dan de ‘a’ in plaats van de ‘s’ bijvoorbeeld. De tweede catering is heel interessant, dan verwissel je links en rechts met elkaar. Een kind wil met zijn linkerhand bijvoorbeeld de ‘d’ aanslaan, maar typt de ‘k’ met rechts. Dat zit zo: om je linkerhand te besturen, moet er een signaaltje komen vanuit je rechterhersenhelft. Maar dat gaat soms niet goed als je te snel gaat. Wanneer een kind dit soort fouten maakt, moet hij of zij rustiger leren typen.”

Zithouding en frequentie

Andere fouten komen voor als gevolg van een verkeerde zithouding bij het leren typen met tien vingers, weet Romer. “Zit een kind te dicht op het toetsenbord, dan draaien zijn polsen naar binnen. Dat veroorzaakt ook de nodige tikfouten. En voor sommige kinderen is het heel lastig om de pink en ringvinger los van elkaar te bewegen. We zien dat jonge pianisten ook gemakkelijker leren typen, omdat ze ervaring hebben met bepaalde toetscombinaties en vingerstanden. Tot slot gaan ook de minder frequent gebruikte letters nog wel eens fout, zoals de ‘x’ en de ‘q’. Deze komen simpelweg te weinig voor om veel te trainen.”

Persoonlijke training op maat

Maar met het herkennen van de fouten alleen zijn we er nog niet. Hoe zorgt TypeTopia ervoor dat kinderen adaptief blind leren typen? Romer: “Het lessysteem houdt bij welke letter het kind moest typen (de doelletter) en welke letter daadwerkelijk aangeslagen is. Dit wordt als het ware opgespaard. Op gezette tijden worden dan de drie letters met de meeste problemen voorgesteld als extra oefening. Kinderen zien dan oefeningen van twee regels met vijftig tekens bijvoorbeeld, waarin deze probleemletters in het woord of aan het begin van een woord voorkomen. Dit mogen ze zelf kiezen. Als ze dat willen, mogen ze ook met een andere letter oefenen. Zo wordt het een persoonlijke training op maat voor ieder kind.”

Leuke en uitdagende spellen

In de dagopdracht zit altijd een oefening, waarbij probleemletters extra aan bod komen. Op die manier leren kinderen niet alleen blind of snel, maar ook foutloos typen. “Daarbij mag een kind ook best beloond worden”, vindt Romer. “Daarom barst TypeTopia van de leuke en spannende spellen, zodat het kinderen motiveert om steeds verder te willen spelen. Ook dat maakt een typecursus voor kinderen goed. En we merken dat het werkt, want de reacties zijn laaiend enthousiast. Ik zie in de resultaten kinderen met sprongen vooruitgaan. Twee of drie keer zo snel kunnen typen, dat is geen uitzondering meer. Voor mij is dit het bewijs dat met TypeTopia adaptief blind leren typen echt werkt!”