stap terug naar

“JE TALENT VLEUGELS GEVEN” daar geloven ze in bij het ZAVO

Bij TypeTopia werken wij met een behoorlijk aantal scholen al jaren samen waarbij we de TypeTopia Typecursus schoolbreed aanbieden voor leerlingen. Een van die scholen is ZAVO, een secundaire school in Zaventem in België. 

ZAVO scholenactie

“JE TALENT VLEUGELS GEVEN” daar geloven ze in bij ZAVO en al 8 jaar mag TypeTopia daar een steentje aan bijdragen in de vorm van het samen aanbieden van de TypeTopia Typecursus. Je mag wel zeggen een geslaagde scholenactie. Hoog tijd de directie en ICT-Coördinator een te interviewen over hoe men dat daar aanpakt.

Typewing

Interview met ZAVO

Fabian Willems
Fabian Willems Campusdirecteur
Ingrid Vermoortel Secretariaatsmedewerker
Ingrid Vermoortel Secretariaatsmedewerker
Tom Peeters ICT-Coördinator
Tom Peeters ICT-Coördinator
Wat voor school is het ZAVO?
Bij ZAVO zijn we ervan overtuigd dat onderwijs als eerste taak heeft leerlingen zowel wortels als vleugels te geven. Hoe doen we dat? Door onze leerlingen op een gepersonaliseerde manier te benaderen.

We zijn een school die zich maar al te goed bewust is dat wij de generatie van morgen opleiden. We kijken dan ook steeds vooruit zodat we jou vooruitstrevend onderwijs kunnen bieden waarmee jij later je toekomst vorm kan geven.

ZAVO is een vooruitstrevende middelbare school, waarin technologische ontwikkelingen hun plaats krijgen en duurzaamheid centraal staat. In een snel veranderende wereld investeren we in innovatief onderwijs dat inspeelt op de specifieke noden van leerlingen en maatschappij.

We leren jongeren zorg te dragen voor zichzelf, in alle vrijheid aan te geven wat zij nodig hebben en verantwoordelijkheid op te nemen voor hun handelen. We maken hen zelfredzaam door hen te begeleiden bij het maken van doordachte, verantwoorde keuzes.
Waarom vinden jullie het belangrijk dat jullie leerlingen leren blind typen? Hoe sluit dit aan bij jullie missie & visie?
Bij ZAVO hebben we 10 jaar geleden gekozen om elke leerling van een persoonlijke laptop te voorzien. Een van de redenen was dat we het voor leerlingen belangrijk vonden correct met een toetsenbord te leren werken en dit ook op een ergonomisch verantwoorde manier. Ook voor de toekomst geloven wij dat niet alleen snel en correct typen maar ook een juiste houding achter een toetsenbord scherm of laptop essentieel zijn

Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen ook zelfstandig dingen leren. De Typetopia cursus kunnen ze zeer zelfstandig volgen en inplannen. Als er even tijd over is op school kunnen ze daar ook gewoon met TypeTopia verder.
Hoe zijn jullie tot de keuze voor TypeTopia gekomen?
We waren op zoek naar een online typecursus in combinatie met onze laptop en azerty toetsenbord waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Er was eigenlijke geen andere optie. En 8 jaar later zien we ook geen enkele reden om daarnaar op zoek te gaan.
Onze beoordelingen op Trustpilot
Al jullie leerlingen in het 1e jaar leren blindtypen met TypeTopia. Hoe gaat dat organisatorisch in zijn werk?
Inderdaad wij kiezen ervoor al onze eerste jaar leerlingen te leren blindtypen met Typetopia.
Wij leveren ieder jaar een lijst met deelnemers aan en krijgen een lijst met licentie codes terug.  Dat werkt eigenlijk vrij simpel.

Er is ook verder geen belasting voor onze server of schoolsystemen want het gebeurt allemaal online.
> Moeten jullie docenten de leerlingen nog veel begeleiden bij de Typecursus?
Nee eigenlijk niet. Het programma heeft een eigen planning en persoonlijke online begeleiding waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken.

Wel hebben we 6 deadlines ingesteld om te kijken hoever de leerlingen zijn. De docenten hebben hiervoor ook een inlog en kunnen in het leerlingvolgsysteem. We kijken hoe ver ze zijn en waar nodig worden ze extra aangespoord.

Onze docenten zijn zo meer coach dan klassiek leraar en dat past goed bij ons.
Hoe lang zijn de leerlingen hiermee bezig en slagen alle leerlingen?
Ze krijgen bij ons een jaar om de cursus af te ronden. Binnen die tijd slaagt bijna iedereen.
Hoeveel leerlingen van jullie hebben in de afgelopen jaren leren blindtypen en zijn geslaagd voor het TypeTopia getuigschrift
We zijn 8 jaar geleden begonnen en hebben even teruggerekend maar inmiddels hebben we 3250 leerlingen dankzij TypeTopia leren blindtypen.
Werkt het ook voor leerlingen met leerproblemen als Dyslexie
Ieder jaar zijn er leerlingen met Dyslexie. Maar wij zien geen onderscheid in het wel of niet halen van de typecursus. TypeTopia heeft speciale dyslexie instellingen en die werken kennelijk prima voor deze leerlingen. Bij het kleine percentage dat de cursus niet haalt ligt dat eerder aan gebrek aan discipline.
Wat is voor jullie het geheim achter de opzet van de typecursus van TypeTopia?
Het programma zit knap in elkaar. De combinatie van het avontuur, de gamificatie en de persoonlijke begeleiding zorgt ervoor dat de leerlingen de cursus zelfstandig kunnen doen, het volgsysteem… meer coach dan klassiek doceren..
Zijn er nog punten van verbetering:
Het zou handig zijn indien TypeTopia makkelijk te koppelen zou zijn aan systemen als Smartschool, Office 365 of Google Workspace. Dat zou het initiële aanmelden nog verder verbeteren.
Verder zijn wij een middelbare school, de oefenteksten zijn voor sommige kinderen wat kinderachtig. Als de 13+ versie live gaat in het Vlaams zou dat ook wat voor ons kunnen zijn.
Zouden jullie andere scholen aanbevelen ook TypeTopia aan te bieden voor hun leerlingen?
Jazeker. Eigenlijk zijn zowel leerlingen, docenten, directie als ouders zeer tevreden en kunnen we iedere school aanraden dit te doen. Het vraagt weinig extra effort van de docenten en we brengen de leerlingen een vaardigheid bij die ze direct kunnen gebruiken op school en later tijdens hun studie of werkende leven.

Wilt u ook een typecursus vanuit basis- of middelbare school aanbieden zodat uw leerlingen goed digitaal zijn voorbereid op hun toekomst. Dan is de online typecursus van TypeTopia wat u zoekt.

Er komt steeds meer aandacht voor typen op of via school. Logisch want de computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Kinderen die goed kunnen blindtypen, hebben een voorsprong voor de rest van hun leven.

  • Typen zonder inspanning.
  • 100% geconcentreerd op het formuleren van de inhoud.
  • Enorme tijdwinst, de rest van je leven.

Kinderen die typecursus doen op de basisschool

School heeft als taak, kinderen goed voor te bereiden op hun (digitale) toekomst, dus het is een logische keuze aandacht te besteden aan deze belangrijke vaardigheid.

Bij Typetopia hebben we twee opties voor scholen ontwikkeld om een typecursus voor hun school te kunnen aanbieden. Eén optie waarbij de school de licenties betaald en de docent via leerlingvolgsysteem de kinderen volgt. En een tweede simpele optie waarbij de school een aanbieding namens school rondstuurt. Maar de ouders zelf bepalen of hun kind meedoet en besteld.

Voor beiden opties hebben we tijdelijk een geweldige korting van wel 60 EUR per leerling. Van 159 EUR nú tijdelijk voor 99 EUR.

Onze beoordelingen op Trustpilot